Laadukasta asuntorakentamista Kirkkonummen keskustaan

Laadukasta ja omaleimaista asuntorakentamista arvokkaalle paikalle Kirkkonummen keskustaan

Tiedote 6.2.2023

Kirkkonummen Tallinmäen kehittäminen ja kaavoittaminen etenee – kaavamuutos yksimielisesti nähtäville.
EKE-Rakennus Oy on merkittävässä roolissa kehittämässä ns. Tallinmäen aluetta, joka sijoittuu Kirkkonummen liikekeskustaan. Alue rajautuu pohjoisessa pienkerrostalo -alueeseen, idässä kirkkomaahan, etelässä liikekeskustaan ja lännessä kerrostaloalueeseen ja puistoon.

”Olemme todella ilahtuneita, että tämä pitkään vireillä ollut hanke saadaan nyt eteenpäin”, toteaa EKE-Rakennuksen toimitusjohtaja Tea Ekengren-Saurén.

Kortteliin 111, jossa EKEllä on esisopimuksiin perustuva yhteistyö maanomistajien kanssa, on tulossa asuinkerrostalorakennusoikeutta runsaat 15.000 k-m2, mikä mahdollistaa uusia laadukkaita koteja yli 500 uudelle asukkaalle. Kaavamuutoksen tultua lainvoimaiseksi EKE-Rakennus Oy tulee ostamaan tontit ja rakennusoikeudet.

Kortteliin tullaan rakentamaan omistus- ja vuokra-asuntoja yksiöistä isoihin perheasuntoihin, kerrostalot ovat 4-6- kerroksisia. Sisäpihalle toteutetaan vehreä sisäpiha oleskelu- ja leikkialueineen. Kivijalkakerrokseen sijoittuu liike- ja palvelutiloja tarjoten palveluja paitsi korttelin asukkaille, myös kaikille kuntakeskuksessa asioiville. Asukkaiden autopaikoitus keskittyy pääosin korttelin eteläosaan rakennettavaan pysäköintitaloon.

”On hienoa, että meillä on hyvä ja toimiva yhteistyö Kirkkonummen kunnan kanssa kehitys- ja kaavoitushankkeissa, sillä EKE-Rakennus on merkittävä rakentaja Kirkkonummella”. Ekengren-Saurén sanoo.

EKE-Rakennus Oy on merkittävässä roolissa kehittämässä ns. Tallinmäen aluetta, joka sijoittuu Kirkkonummen liikekeskustaan.
Havainnekuva Arkkitehtipalvelu

Syntymässä metropolin paras pikkukaupunki

Uudisrakennusten arkkitehtuuri ja alueen katu-, aukio- ja toritilat toteutetaan korkealaatuisesti ja ajallisesti kestäviksi yhtenäistä rakennustapaa käyttäen. Kirkkonummen kunnan ja toteuttajien yhteisenä tavoitteena on lisätä keskustan asukaspohjaa ja luoda kuntakeskukseen alueelle laadukasta asuinympäristöä tarjoten toimivat palvelut sekä liikenneyhteydet ja monipuoliset virkistysmahdollisuudet. Tavoitteena on luoda Kirkkonummen keskustaan ”metropolin paras ja vetovoimaisin pikkukaupunki”.

Toinen kehitettävä keskustakortteli (119) on Varuboden Oslan omistama, johon kaavoitetaan asuntoja lähes 300 uudelle asukkaalle. Varubodenin kortteliin on lisäksi tulossa päivittäistavarakauppa. Kortteleissa on tällä hetkellä huonossa kunnossa olevia toiminnallisesti vanhentuneita ja osaksi tyhjillään olevia liikerakennuksia, jotka tullaan purkamaan uusien asuintalojen tieltä. Rakentamisen aloitus on mahdollista, kun kaavamuutos saadaan lainvoimaiseksi ja nykyiset liikerakennukset päästään purkamaan.

Alue tulee lähivuosina kehittymään muutoinkin, sillä sen välittömään läheisyyteen kirkon pohjoispuolelle tullaan lähivuosina rakentamaan koulukampus, joka käsittää suomen- ja ruotsinkieliset lukiot sekä kansalais- ja musiikkiopistojen toimitilat.

LISÄTIEDOT

Tea Ekengren-Saurén
Toimitusjohtaja
EKE-Rakennus Oy
0400 607 670
tea.ekengren@eke.fi

Tallinmäki Kirkkonummi
Havainnekuva Arkkitehtipalvelu