Sundsbergin sijainti ratkaisi – Tutustu kyläläisiin